कर्ज योजना - शेती कर्ज
मध्यम मुदत शेती कर्ज
लघु सिंचन - पाणी उपसण्याची यंत्रे
पंप हाऊस
विहिर दुरुस्ती / बांधणी / खोल करणे
पाईप लाईन
किरकोळ स्वरुपी जमीन सुधारणा / बांध बंदिस्ती
गुरांचा गोठा ( साधा )
दुभती जनावरे ( प्रति जनावरे )
साखर कारखान्याचे भाग खरेदीसाठी
बैलजोडी खरेदी
बैलगाडी
गोबर गॅस प्लॅन्ट
ट्रॅक्टर / पॉवर टिलर्स / ट्रेलर व त्यासमवेत औजारे
उपसा जलसिंचन योजना
सुबाभूळ
कारले बाग / तोंडली / विलवर्गीय मांडव उभारणी ( प्रति एकरी )
तुषार जलसिंचन पद्धती
मळणीयंत्र
बोअरवेल व सबमर्सिबल पंप
निलगिरी वृक्ष लागवड व जोपासना
रेशीम उद्योग
स्प्रे पंप
नवीन जीप / कार / टेम्पो खरेदी
शेतघर / निवासी घर
एस्कॅव्हेटर-लोडर मशिनरी/फ्रंट एंड डोझर ( जे. सी. बी. ) / हायड्रोलिक एस्कॅव्हेटर शेतघर
दूध उत्पादक सहकारी संस्थांना इले. मिल्क टेस्टर व संगणकासह वजन माप, गुणप्रत यंत्रणा बसविणेसाठी
मिल्किंग मशिन खरेदीसाठी
घरगुती गॅस कनेक्शन व शेगडी खरेदीसाठी
विहिरीतून गाळ, माती, मुरुम / दगड इ.काढण्याचे मशीन खरेदी
शौचालय बांधकामासाठी
कांदा साठवणूक चाळ बांधकामासाठी
प्राथमिक शेतकी संस्थेस संगणक खरेदीसाठी ( सॉफ्टवेअर / हार्डवेअर व इतर बाबी )
प्राथमिक शेतकी व दुग्ध संस्थांना गांडूळ खत निर्मिती प्रकल्पासाठी
शेतकरी वि.का.से.सह. संस्थांच्या शेतकरी सभासदांसाठी दुचाकी वाहन ( स्वयंचलित ) खरेदीसाठी
हार्वेस्टर ( मळणी / कापणी यंत्र ) मशीन खरेदीसाठी
शेतकरी सभासदांना दुग्ध किंमती पत्रकाच्या - व्यवसायासाठी फ्रीज खरेदीकरिता
शेतकी वि. का. सह. संस्थांसाठी ग्रामीण गोडावून योजनेसाठी दीर्घमुदत कर्ज
प्राथ. शेतकी संस्थांच्या सभासदांना गोडावून बांधकामासाठी दीर्घमुदत कर्ज
महात्मा फुले एकात्मिक कृषि विकास प्रकल्प
कृषी पर्यटन
शेड नेट हाऊस ( ढोबळी मिरची लागवड )
गांडूळ खत प्रकल्प
शहामृग पालन ( इमू )
ससे पालन प्रकल्प
गोडय़ा पाण्यातील रोहू कटला व कोळंबी उत्पादनासाठी मत्स्य तळे
 
निरनिराळ्या कारणांसाठी मध्यम मुदत योजना
म. मु. हरितगृह
म. मु. शेळीपालन
कॉंट्रॅक्ट फार्मिंग अंतर्गत कुक्कुटपालन
म. मु. गाय पालन
कृषि चिकित्सालय / कृषि व्यवसाय केंद्र
मत्स्यतळे
शेततळे
दी. मु. फळबाग लागवड
दुग्ध व्यवसायांतर्गत गाय / म्हैस पालन प्रकल्प
शेळीपालन प्रकल्प
कृषि पर्यटन प्रकल्प
शेडनेट प्रकल्प
रेशीम उद्योग
शहामृग ( इमू ) पालन प्रकल्प २० पक्षी
<< मागील पान